Trailer Syamel, Jamel, Kamel (SJK)

Sebuah kisah pendek daripada sindiket Sol-jah. En Amir, bila mahu keluar itu cerita penuh.

Share

Leave your comment