Satu Tahun

Us

Satu tahun yang lepas, permulaan.
Satu tahun kemudian, masih dalam perjalanan…

Share